Skip to content

רוויט מערכות MEP

מידול ותיאום מערכות בתלת מימד. מיזוג אוויר, חשמל, אינטסלציה.

קורס רוויט מערכות – REVIT MEP 5

REVIT MEP
מידול ותיאום מערכות

תוכנת רוויט אינה פוסחת על שום משרד תכנון וייעוץ בתחום הבניה ונותנת מענה מקיף לתכנון כל מערכות הבניין החיוניות בתלת מימד.

אם אתם נותנים שרות תכנון בתחום האינסטלציה, מיזוג אויר ומערכות חשמל ועובדים באופן שוטף עם אוטוקאד זה הקורס בשבילכם.
בקורס נלמד אתכם למדל בצורה מושלמת את כל מערכות הבניין בתלת ממד תוך כדי השתלבות במבנה אדריכלי, נלמד להפיק תוכניות מקצועיות דו ממדיות, חתכים מקומיים ומבטים תלת ממדיים שרק בתוכנת רוויט ניתן לבצע.

זה הזמן שלכם להתקדם למידול מערכות ולהפסיק לחשוב ולתכן בדו ממד, תוכלו בקלות לבצע אנליזות, לקבל התרעות על התנגשויות של מערכות הבניין השונות, להוציא מפרטי כמויות ברמת דיוק גבוהה ולעבוד בשיתוף עם כלל היועצים בפרויקט בקלות וביעילות.

הקודם
הבא

סילבוס

16 מפגשים, 56 שעות לימוד כיתה / 48 שעות בזום

 • שיעור 1
 • שיעור 2
 • שיעור 3
 • שיעור 4-5
 • שיעורים 6-7

הכרות ראשונית וכלי בסיס

 • הסבר BIM
 • הסבר כללי על התוכנה והממשק
  פתיחת פרויקט חדש
 • קבצי שמירה פורמטים
 • ממשק משתמש היכרות עם ממשק העבודה
 • אזורי השרטוט
 • הסבר על מבנה סרגל הפקדים
 • סרגל גישה מהירה
 • תפריט ה-PROPERTIES
 • תפריט ה-BROWSER
 • סרגל בקרת תצוגה
 • שורת הסטטוס
 • עבודה עם ZOOM והעכבר
 • מעבר למבט תלת מימדי D3
 • הגדרת יחידות השרטוט לקובץ UNITS
 • עבודה עם SNAP היצמדויות לאובייקטים
 • קיצורי דרך כלליים במקלדת
 • יצירת GRID
 • יצירת מפלסים
 • נראות המפלסים ב-BROWSER
 • אופן בחירת אובייקטים
 • עבודה עם קובץ TEMPLATE
 • שרטוט קירות כללי והגדרת הבניה במפלס המתאים
 • שימוש כללי במידות זמניות ושינוי נתונים
 • פקודות MODIFY נגיעה ראשונית

תחילת עבודה

 • פתיחת מודל על סמך טמפלייט
 • ניקיון הקובץ (טמפלייט)
 • Central Local Model
 • הוספת לינק של אדריכל או URSו DWG כולל MONITOR לצירים ומפלסים
 • נקודת Project Base Point
 • סידור סייר הפרויקטים-מבטים   VIEW RANGE – VISIBILITY GRAPHICS
 • פתיחת מבטים (שוני בין מבטים)
 • הכנת מבטים תלת ממד ליצוא ומשמעותם
 • שמירה וסנכרון
 • העתקת מפלסים, צירים, קירות ורצפות מלינק
 • עבודה בתיקיית שיתוף
 • פקודות MODIFY המשך
 • מידול בסיסי של קירות / רצפות
 • יישום חלונות ודלתות במודל

ANNOTATION דו מימד מערכת BIM360

 • עבודה בדו מימד Annotation
 • מידות
 • טקסטים
 • תגים
 • סימבולים
 • עבודה ושיתוף בענן BIM360.
 • העלאת מודל מענן
 • הכנת Publish Setsוחשיבותם
 • ביצוע פעולת Publish- דרכים + דרך לבצע אוטומטית (להראות מתי לא מתעדכן)
 • WORKSETSונחיצותם - עבודה איתם - דרכי הוספהפ
 • יצירת מבטים בתלת מימד
 • יצירת מבטי פריסות

מיזוג אויר

 • הגדרת מערכות כולל שמות (איך עושים צבעים)
 • מידול נכון של מערכות מיזוג אויר (תעלות, חיבור תעלות, מחזיק תעלות, אביזרים)
 • שימוש במשפחות
 • תגים

אינסטלציה ביוב וספרינקלרים

 • הגדרת מערכות כולל שמות (איך עושים צבעים)
 • מידול נכון של מערכות (צנרת, חיבורים, חיבורים אוטומאטיים, ספרינקלרים, כלים סאניטריים)
 • שימוש במשפחות
 • חלוקה גרפית לפי תוכניות
 • שימוש בפירים
 • תג על Generic modelעם פרמטר חסר
 • תגים
 • שיעור 8-9
 • שיעור 10
 • שיעור 11-12
 • שיעורים 13-14
 • שיעורים 15-16

מערכות חשמל

 • הגדרות מערכות כולל שמות (Service type)
 • מידול נכון (תעלות וצינורות, הגדרות מתחים, אביזריי עזר וחשמל, מתגים ותאורה
 • בניית מקרא
 • תגים
 • עבודה עם משפחות
 • יצירת משפחה חדשה
 • יצירת תגים
 • יצירת קובץ אב טיפוס תואם
 • חישובי שטחים ROOM AREA
 • מקרא שטחים

הדפסה והעלאת תוכניות

 • התקנת מדפסת PDF
 • הגדרות דפים מיוחדים
 • הדפסה
 • תיקון שמות קבצים
 • הכנת סטים ל-Publish
 • ביצוע פעולת Publishכולל בדיקה
 • יצירת טבלאות
 • כתבי כמויות לאביזרים וכללי
 • חישובי כמויות לאביזרים וכללי
 • תיאומי מערכות ברוויט
 • שיטות עבודה מתקדמות לבנית מודל חכם

בקרה על מערכות המבנה

 • גישה, תלייה, תחזוקה.
 • איתור התנגשויות, והצפת חוסרים.
 • הצעת פתרונות
 • דו"ח תאום מערכות

הכרות ראשונית וכלי בסיס

 • הסבר BIM
 • הסבר כללי על התוכנה והממשק
 • פתיחת פרויקט חדש
 • קבצי שמירה פורמטים
 • ממשק משתמש היכרות עם ממשק העבודה
 • אזורי השרטוט
 • הסבר על מבנה סרגל הפקדים
 • סרגל גישה מהירה
 • תפריט ה-PROPERTIES
 • תפריט ה-BROWSER
 • סרגל בקרת תצוגה
 • שורת הסטטוס
 • עבודה עם ZOOM והעכבר
 • מעבר למבט תלת מימדי D3
 • הגדרת יחידות השרטוט לקובץ UNITS
 • עבודה עם SNAP היצמדויות לאובייקטים
 • קיצורי דרך כלליים במקלדת
 • יצירת GRID
 • יצירת מפלסים
 • נראות המפלסים ב-BROWSER
 • אופן בחירת אובייקטים
 • עבודה עם קובץ TEMPLATE
 • שרטוט קירות כללי והגדרת הבניה במפלס המתאים
 • שימוש כללי במידות זמניות ושינוי נתונים
 • פקודות MODIFY נגיעה ראשונית

תחילת עבודה

 • פתיחת מודל על סמך טמפלייט
 • ניקיון הקובץ (טמפלייט)
 • Central Local Model
 • הוספת לינק של אדריכל או URSו DWG כולל MONITOR לצירים ומפלסים
 • נקודת Project Base Point
 • סידור סייר הפרויקטים-מבטים   VIEW RANGE – VISIBILITY GRAPHICS
 • פתיחת מבטים (שוני בין מבטים)
 • הכנת מבטים תלת ממד ליצוא ומשמעותם
 • שמירה וסנכרון
 • העתקת מפלסים, צירים, קירות ורצפות מלינק
 • עבודה בתיקיית שיתוף
 • פקודות MODIFY המשך
 • מידול בסיסי של קירות / רצפות
 • יישום חלונות ודלתות במודל

ANNOTATION דו מימד מערכת BIM360

 • עבודה בדו מימד Annotation
 • מידות
 • טקסטים
 • תגים
 • סימבולים
 • עבודה ושיתוף בענן BIM360.
 • העלאת מודל מענן
 • הכנת Publish Setsוחשיבותם
 • ביצוע פעולת Publish- דרכים + דרך לבצע אוטומטית (להראות מתי לא מתעדכן)
 • WORKSETSונחיצותם – עבודה איתם – דרכי הוספהפ
 • יצירת מבטים בתלת מימד
 • יצירת מבטי פריסות

מיזוג אויר

 • הגדרת מערכות כולל שמות (איך עושים צבעים)
 • מידול נכון של מערכות מיזוג אויר (תעלות, חיבור תעלות, מחזיק תעלות, אביזרים)
 • שימוש במשפחות
 • תגים

אינסטלציה ביוב וספרינקלרים

 • הגדרת מערכות כולל שמות (איך עושים צבעים)
 • מידול נכון של מערכות (צנרת, חיבורים, חיבורים אוטומאטיים, ספרינקלרים, כלים סאניטריים)
 • שימוש במשפחות
 • חלוקה גרפית לפי תוכניות
 • שימוש בפירים
 • תג על Generic modelעם פרמטר חסר
 • תגים

מערכות חשמל

 • הגדרות מערכות כולל שמות (Service type)
 • מידול נכון (תעלות וצינורות, הגדרות מתחים, אביזריי עזר וחשמל, מתגים ותאורה
 • בניית מקרא
 • תגים

יצירת משפחות FAMILY

 • עבודה עם משפחות
 • יצירת משפחה חדשה
 • יצירת תגים
 • יצירת קובץ אב טיפוס תואם
 • חישובי שטחים ROOM AREA
 • מקרא שטחים

הדפסה והעלאת תוכניות

 • התקנת מדפסת PDF
 • הגדרות דפים מיוחדים
 • הדפסה
 • תיקון שמות קבצים
 • הכנת סטים ל-Publish
 • ביצוע פעולת Publishכולל בדיקה
 • יצירת טבלאות
 • כתבי כמויות לאביזרים וכללי
 • חישובי כמויות לאביזרים וכללי

דגשים לתיאום מערכות

 • תיאום אדריכלות קונסטרוקציה
 • שיטות עבודה מתקדמות לבנית מודל חכם

בקרה על מערכות המבנה

 • גישה, תלייה, תחזוקה.
 • איתור התנגשויות, והצפת חוסרים.
 • הצעת פתרונות
 • דו"ח תאום מערכות

מרצים

קורס רוויט מערכות – REVIT MEP 6

חני וירז'בינסקי

מנהלת BIM ומתאמת מערכות, בעלת הסמכה לחינוך ולהוראה עובדת בחברת BPM שחרתה על דגלה להוביל את מהפכת ה-BIM בארץ.

מעורבת בתשלובת הבניה מספר שנים ופועלת בתאום בין היועצים בפרויקטים רבים מתוכם של משרד הבטחון וקבוצות יזמות גדולות, מהחלוצות בתחום הכולל את התאמת המערכות כבר בשלב ההטמעה, מכירה את תכנת ה-REVIT בצורה היקפית ומקצועית, מאמינה שעתיד הבניה נמצא כבר כאן.

שאלות?

התשובות כאן…

אנו דורשים ידע מקיף בהפעלת מחשב וידע בקריאת תוכניות עבודה מיקצועיות בתחום של מערכות הבנין. כמו כן נדרשת שליטה בתוכנת שרטוט כלשהי ברמה טובה וכמובן שליטה בשפה האנגלית. כמובן שגם אלו המגיעים ללא ידע מקדים בתוכנות שרטוט קודמות יכולים ללמוד את התוכנה אך הדבר יהיה קשה יותר.
משתתפי הקורס יקבלו את הספר הרשמי בעברית של REVIT MEP
התוכנה מיועדת למשרדי תכנון המייעצים בתחומים של: מערכות מיזוג אויר / מערכות חשמל / מערכות אינסטלציה, ביוב ותשתיות ומערכות ספרינקלרים והמעוניינים ללמוד למדל את כל המערכות האלו בתלת מימד בתוכנת רוויט ולהתשלב בפרוייקטים מול משרדי התכנון השונים.
הכלים איתם משתתפי הקורס יוצאים בסיום קורס הינם ידע כללי נרחב במידול מערכות מיזוג אויר, חשמל ואינסטלציה בתוכנת רוויט, שימוש נרחב עם התוכנה וכלים להשתלב בכל פרויקט המשלב יועצים.

כל אחד רשאי להוריד את התוכנות השונות באופן חוקי מהאתרים הרשמיים של הספק לתקופת נסיון של 30 ימים. תוכנות אוטודסק ניתנות להורדה גם כן עבור סטודנטים ברשיון סטודנט ותקפות ל-3 שנים ללא עלות. במידה ואתם נדרשים לבצע שימוש מסחרי בתוכנת השרטוט עליכם לרכוש רשיון חוקי מספק מקומי.

כל מחזור קורס מתקיים ביום ושעה קבועים ואחת לשבוע אלא אם תואם אחרת.

כל ההדרכות שלנו מתקיימות בימים א'-ה' בין השעות 9:30 – 21:00 ובימי ו' בין השעות 9:00 – 13:00.

אנו מאפשרים לבצע תשלום בכל האמצעים כגון: מזומן / שיקים / אשראי / העברה בנקאית. אנו מאפשרים לפרוש את תשלומי הקורס עד 3 תשלומים ללא ריבית.

מה הבוגרים שלנו אומרים...

אל תאמינו לנו, תראו מה הבוגרים שלנו חושבים…

ברצוני להמליץ בחום על קורס ללימוד תוכנת האוטוקאד שעברתי בארכיטקטוב. יובל היה יעיל, סבלני ועינייני. התאים את קצב ותוכן הלימוד לצרכיי. אם היה צריך להאריך את השיעור כדי לסיים נושא הוא עשה זאת ללא תוספת תשלום מטוב ליבו ועל חשבון זמנו. ניכר שיובל מלמד את הקורס מתוך רצון להקנות ידע לאנשים ועם חשק רב. כאדם שלא היה לא ולו נגיעה למחשבים הצלחתי כעבור 6 שיעורים בלבד לדעת את התוכנה על בוריה. כיום חודש אחרי סיום הקורס אני עובד (להפתעתי) על התוכנה בצורה שוטפת ומשתמש בה לעיסוקי.

אייל שלום
יזמות ושיווק נדל"ן

אני ממליץ בחום על ארכיטקטוב, הקורס עם יובל מרצה מקצועי ומוכשר, היודע ללמד ולהסביר על פי קצב התקדמות התלמיד, יודע לענות על כל תשובה ובצורה ברורה ורהוטה וקשה להתקיל אותו. הקורס בנוי בצורה כזו שמתמקדת בעיקר ומלמדת אותנו גם איך לחשוב ולהמשיך לפתח את עצמנו, ובזכות זה הצלחתי לסיים את הקורס. זה פשוט לא יאומן! כיום אני כבר משרטט ועובד עם התוכנה ברמה טובה, ומה שחשוב הוא שהתמיכה עם יובל עדיין נשארת. בהחלט שווה את התמורה! פחות עלות ויותר איכות! - המון תודה לך יובל!!!

דוד טטרסון
מהנדס חשמל

אצל יובל מצאתי את שחיפשתי, מורה שחיזק ונתן מענה לשיפור יכולות השרטוט שלי. אווירה נעימה במשרד מעוצב ובמיקום מצויין (הגעתי עם אוטובוס אחד). יובל, במסגרת של חמישה שיעורים ממוקדים שהתאימו לי, סינן את מורכבות לימוד האוטוקאד בדרך שמאפשרת הבנה ושרטוט נכון במהלך השיעור ובתרגולים בבית. יובל הוא המורה שהתאים לי, איש נעים, מקצועי, עם ניסיון ובזכות הקול .. (אני לא שומעת טוב ואצלי זה חשוב). וחשוב לא פחות, גם אחרי סיום הקורס יובל ממשיך לתת מענה לבקשותיי. תודה רבה ובהצלחה בהמשך!

שירית חריר
תכנון ושרטוט

למדתי בארכיטקטוב ואני רוצה פשוט להגיד שמאוד נהניתי ללמוד בזכות שיטת הלימוד המקצועית המהירה והיעילה ביותר ובנוסף קיבלתי התייחסות ותמיכה מלאה לכל שאלה שהתעוררה, יחס חם ואדיב, בקיצור רציתי להמליץ בחום!!!!! לימוד באופן מקצועי ביותר. כבר אחרי 2 שיעורים הצלחתי לשרטט תוכניות בצורה יעילה וטובה, ובנוסף קיבלתי תמיכה מלאה טלפונית ובמייל...כיום לאחר הקורס אני פשוט מבצעת את עבודתי באופן מקצועי .. וכל הקרדיט הוא למורה המקסים –יובל קהאן –יישר כוח תמשיך כך.

קרן צ'רבין
חברת ניובנד מתאמת תכנון

כבר מהפגישה הראשונה עם יובל, הרגשתי שהוא נהנה ממה שהוא עושה, הוא סבלני ומקצועי, לא מפחד להסביר שוב ושוב אם לא הבנת, מהלך השיעור זורם ולא שמים לב שעברו שעתיים וכבר נגמר השיעור. החוברת שיובל הכין עוזרת לי המון גם עכשיו שסיימתי את הקורס, אם משהו לא מסתדר לי אני ישר פותחת אותה וכל החומר מסודר בצורה עניינית וברורה. (כולל ההערות שכתבנו במהלך השיעור) היחס האישי של יובל נהדר! והוא נשאר זמין בכל עת לשאלות במייל ושמח לעזור. (גם שהוא כבר לא חייב) - ממליצה בחום!

שני בן שמואל
עיצוב ואדריכלות

אני רוצה להודות מקרב לב על עזרתו של יובל, הגעתי ליובל בעקבות פרויקט גמר של הנדסאי אדריכלות, הייתי חייב לקבל הנחייה מקצועית שתסייע לי, הרגשתי אבוד ללא יכולת להתקדם הייתי נתקע במבוי סתום. ואז הגעתי לארכיטקטוב לא האמנתי איזה נס קרה לי, מההנחיה הראשונה יובל תפס אותי בשתי ידיו ומשך אותי למעלה, לא רק שבזכותו אני בשלב מתקדם בעבודת הגמר, הרמה המקצועית והידע שיובל מפגין מדהימה, המרצה מהמכללה שיבח את הרמה שהגעתי אליה. אני ממליץ בחום לכל סטודנט להיעזר ביובל, בהצלחה לכולכם.

ליאור פוקס
הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים

בואו לשיעור ניסיון חינם וללא התחייבות!

קורס אוטוקאד וידיאו

קורס רוויט וידיאו

SILVER

₪790 / 3 חודשים

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום. 

GOLD

₪1,290 ₪890 / 12 חודשים

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום.

PLATINUM

₪1,790 ₪1,290 / 12 חודשים

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום.

PLATINUM

₪1,290 / 12 חודשים

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום.

GOLD

₪890/ 6 חודשים

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום.

SILVER

₪590 / 3 חודשים​

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום.