REVIT PIPE SYSTEM

מידול מקיף של מערכות האינסטלציה במבנה

קורס רוויט מערכות אינסטלציה – REVIT PIPE SYSTEMS 5

קורס רוויט מערכות אינסטלציה

משרדי תכנון ויעוץ סאניטרי התקדמו ורכשו ידע וכלים בתוכנת רוויט למידול מערכות מקיף של ביוב ותשתיות, מערכות מים וכלים סאנטיריים וספרינקלרים

אם אתם נותני שרות תכנון בתחום האינסטלציה, זה הקורס בשבילכם!
בקורס נלמד הלכה למעשה לתכנן ולמדל את כל מערכות האינסטלציה בפרויקט, נפיק כתבי כמויות, תכניות מפורטות ונלמד כיצד לעבוד על פרויקט מורכב בענן עם משרדי התכנון והיועצים השונים ברמה הגבוהה ביותר. תוכלו לבצע אנליזות, לקבל התרעות על התנגשויות של מערכות הבניין השונות, ולהפיק מפרטי כמויות.

התקדמו לתוכנת רוויט, התוכנה המובילה בעולם למידול תלת ממד במתודולוגית BIM. הטמעת התוכנה במשרדכם תאפשר לכם לבצע תכנון מורכב ולהעצים את חווית התכנון בקרב העובדים שלכם והכי חשוב לקרב אתכם צעד אחד קדימה לעבודה על פרויקטים  עם משרדי התכנון וחברות הבניה מהמובילות בישראל ובעולם.

סילבוס

10 מפגשים חד שבועי – קורס אונליין זום

הכרות ראשונית וכלי בסיס

 • הסבר BIM
 • הסבר כללי על התוכנה והממשק
 • פתיחת פרויקט חדש
 • קבצי שמירה פורמטים
 • ממשק משתמש היכרות עם ממשק העבודה
 • אזורי השרטוט
 • הסבר על מבנה סרגל הפקדים
 • סרגל גישה מהירה
 • תפריט ה-PROPERTIES
 • תפריט ה-BROWSER
 • סרגל בקרת תצוגה
 • שורת הסטטוס
 • עבודה עם ZOOM והעכבר
 • מעבר למבט תלת מימדי D3
 • הגדרת יחידות השרטוט לקובץ UNITS
 • עבודה עם SNAP היצמדויות לאובייקטים
 • קיצורי דרך כלליים במקלדת
 • יצירת GRID
 • יצירת מפלסים
 • נראות המפלסים ב-BROWSER
 • אופן בחירת אובייקטים
 • עבודה עם קובץ TEMPLATE
 • שרטוט קירות כללי והגדרת הבניה במפלס המתאים
 • שימוש כללי במידות זמניות ושינוי נתונים
 • פקודות MODIFY נגיעה ראשונית

תחילת עבודה

 • פתיחת מודל על סמך טמפלייט
 • ניקיון הקובץ (טמפלייט)
 • WORKSETS ונחיצותם - עבודה איתם - דרכי הוספה
 • הוספת לינק של אדריכל או URS ו DWG כול MONITOR לצירים ומפלסים
 • פתיחת מבטים (שוני בין מבטים)
 • העלאת מודל מענן
 • הכנת Publish Sets וחשיבותם
 • ביצוע פעולת Publish - דרכים + דרך לבצע אוטומטית (להראות מתי לא מתעדכן)
 • הכנת מבטים תלת ממד ליצוא ומשמעותם 
 • שמירה וסנכרון
 • העתקת מפלסים, צירים, קירות ורצפות מלינק
 • עבודה בתיקיית שיתוף
 • עבודה ושיתוף בענן BIM360.
 • פקודות MODIFY המשך
 • מידול בסיסי של קירות / רצפות
 • יישום חלונות ודלתות במודל

ANNOTATION דו מימד ושליטה במבטים

 • עבודה בדו מימד Annotation
 • מידות
 • טקסטים
 • תגים
 • סימבולים
 • סידור סייר הפרויקטים-מבטים   VIEW RANGE – VISIBILITY GRAPHICS
 • יצירת מבטים בתלת מימד
 • יצירת מבטי פריסות
 • חזיתות
 • חתכים וטיפול במפגשים
 • אינסטלציה ביוב וספרינקלרים

  • הגדרת מערכות כולל שמות (איך עושים צבעים)
  • מידול נכון של מערכות (צנרת, חיבורים, חיבורים אוטומאטיים, ספרינקלרים, כלים סאניטריים)
  • מערכות ביוב
  • מערכות ספרינקלרים
  • שימוש במשפחות
  • חלוקה גרפית לפי תוכניות
  • שימוש בפירים
  • תג על Generic model עם פרמטר חסר
  • תגים
 • יצירת משפחות FAMILY

  • עבודה עם משפחות
  • יצירת משפחה חדשה
  • יצירת תגים
  • יצירת קובץ אב טיפוס תואם
  • חישובי שטחים ROOM AREA
  • מקרא שטחים
 • הדפסה והעלאת תוכניות

  • התקנת מדפסת PDF
  • הגדרות דפים מיוחדים
  • הדפסה
  • תיקון שמות קבצים
  • הכנת סטים ל-Publish
  • ביצוע פעולת Publish כולל בדיקה
  • יצירת טבלאות
  • כתבי כמויות לאביזרים וכללי
  • חישובי כמויות לאביזרים וכללי

הכרות ראשונית וכלי בסיס

 • הסבר BIM
 • הסבר כללי על התוכנה והממשק
 • פתיחת פרויקט חדש
 • קבצי שמירה פורמטים
 • ממשק משתמש היכרות עם ממשק העבודה
 • אזורי השרטוט
 • הסבר על מבנה סרגל הפקדים
 • סרגל גישה מהירה
 • תפריט ה-PROPERTIES
 • תפריט ה-BROWSER
 • סרגל בקרת תצוגה
 • שורת הסטטוס
 • עבודה עם ZOOM והעכבר
 • מעבר למבט תלת מימדי D3
 • הגדרת יחידות השרטוט לקובץ UNITS
 • עבודה עם SNAP היצמדויות לאובייקטים
 • קיצורי דרך כלליים במקלדת
 • יצירת GRID
 • יצירת מפלסים
 • נראות המפלסים ב-BROWSER
 • אופן בחירת אובייקטים
 • עבודה עם קובץ TEMPLATE
 • שרטוט קירות כללי והגדרת הבניה במפלס המתאים
 • שימוש כללי במידות זמניות ושינוי נתונים
 • פקודות MODIFY נגיעה ראשונית

תחילת עבודה

 • פתיחת מודל על סמך טמפלייט
 • ניקיון הקובץ (טמפלייט)
 • WORKSETS ונחיצותם – עבודה איתם – דרכי הוספה
 • הוספת לינק של אדריכל או URS ו DWG כול MONITOR לצירים ומפלסים
 • פתיחת מבטים (שוני בין מבטים)
 • העלאת מודל מענן
 • הכנת Publish Sets וחשיבותם
 • ביצוע פעולת Publish – דרכים + דרך לבצע אוטומטית (להראות מתי לא מתעדכן)
 • הכנת מבטים תלת ממד ליצוא ומשמעותם 
 • שמירה וסנכרון
 • העתקת מפלסים, צירים, קירות ורצפות מלינק
 • עבודה בתיקיית שיתוף
 • עבודה ושיתוף בענן BIM360.
 • פקודות MODIFY המשך
 • מידול בסיסי של קירות / רצפות
 • יישום חלונות ודלתות במודל

ANNOTATION דו מימד ושליטה במבטים

 • עבודה בדו מימד Annotation
 • מידות
 • טקסטים
 • תגים
 • סימבולים
 • סידור סייר הפרויקטים-מבטים   VIEW RANGE – VISIBILITY GRAPHICS
 • יצירת מבטים בתלת מימד
 • יצירת מבטי פריסות
 • חזיתות
 • חתכים וטיפול במפגשים

אינסטלציה ביוב וספרינקלרים

 • הגדרת מערכות כולל שמות (איך עושים צבעים)
 • מידול נכון של מערכות (צנרת, חיבורים, חיבורים אוטומאטיים, ספרינקלרים, כלים סאניטריים)
 • מערכות ביוב
 • מערכות ספרינקלרים
 • שימוש במשפחות
 • חלוקה גרפית לפי תוכניות
 • שימוש בפירים
 • תג על Generic model עם פרמטר חסר
 • תגים

יצירת משפחות FAMILY

 • עבודה עם משפחות
 • יצירת משפחה חדשה
 • יצירת תגים
 • יצירת קובץ אב טיפוס תואם
 • חישובי שטחים ROOM AREA
 • מקרא שטחים

הדפסה והעלאת תוכניות

 • התקנת מדפסת PDF
 • הגדרות דפים מיוחדים
 • הדפסה
 • תיקון שמות קבצים
 • הכנת סטים ל-Publish
 • ביצוע פעולת Publish כולל בדיקה
 • יצירת טבלאות
 • כתבי כמויות לאביזרים וכללי
 • חישובי כמויות לאביזרים וכללי

מרצה

קורס רוויט מערכות אינסטלציה – REVIT PIPE SYSTEMS 6

חני וירז’בינסקי

מנהלת BIM ומתאמת מערכות, בעלת הסמכה לחינוך ולהוראה וניסיון רב בהדרכת קבוצות למידה, עובדת בחברה מובילה במשק הישראלי המעורבת בפרויקטים רבים ומגוונים.

מהחלוצות בתחום הכולל את התאמת המערכות בשלב התכנון ונותן אינדיקציה ובקרה יעילה בשטח, עוסקת בתשלובת הבניה מספר שנים פועלת לתאום בין היועצים והטמעת השימוש במודל תקין, מלווה בפועל פרויקטים של חברות יזמות גדולות ובינלאומיות, מכירה את תכנת ה-Revit בצורה היקפית ומקצועית, מאמינה שעתיד ענף הבניה נמצא כבר כאן.

שאלות?

התשובות כאן

אנו דורשים ידע מקיף בהפעלת מחשב וידע בקריאת תוכניות עבודה מיקצועיות בתחום של מערכות הבנין. כמו כן נדרשת שליטה בתוכנת שרטוט כלשהי ברמה טובה וכמובן שליטה בשפה האנגלית. כמובן שגם אלו המגיעים ללא ידע מקדים בתוכנות שרטוט קודמות יכולים ללמוד את התוכנה אך הדבר יהיה קשה יותר.

משתתפי הקורס מקבלים קבצי עזר ותרגולים וגישה לפורטל וידאו שבו נמצאים הקלטות מלאות של כל מערכי השיעור.

התוכנה מיועדת למשרדי תכנון המייעצים ומתכננים בתחום של אינסטלציה, ביוב ותשתיות ומערכות ספרינקלרים והמעוניינים ללמוד למדל את כל המערכות האלו בתלת ממד בתוכנת רוויט ולהשתלב בפרויקטים מורכבים.

הכלים איתם משתתפי הקורס יוצאים בסיום קורס הינם ידע כללי נרחב במידול מערכות סניטריות בתוכנת רוויט, שימוש נרחב עם התוכנה וכלים להשתלב בכל פרויקט המשלב יועצים.

לקהל לקוחותינו הנרשמים לקורסים אנו מציעים השכרת תוכנה לכל תקופת הקורס במחירים אטראקטיביים.

בנוסף כל אחד רשאי להוריד את תוכנות אוטודסק השונות באופן חוקי מהאתרים הרשמיים של הספק לתקופת נסיון של 30 ימים לפני רכישה. תוכנות אוטודסק ניתנות להורדה גם כן עבור סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות או מכללות ברשיון סטודנט ותקפות ל-1 שנים ללא עלות וזאת בכפוף למדיניות אוטודסק. במידה ואתם נדרשים לבצע שימוש מסחרי בתוכנת השרטוט עליכם לרכוש רשיון חוקי מספק מקומי.

כל מחזור קורס מתקיים ביום ושעה קבועים ואחת לשבוע אלא אם תואם אחרת.

כל ההדרכות שלנו מתקיימות בימים א’-ה’ בין השעות 9:30 – 21:00 ובימי ו’ בין השעות 9:00 – 13:00.

אנו מאפשרים לבצע תשלום בכל האמצעים כגון: מזומן / שיקים / אשראי / העברה בנקאית.

מה הבוגרים שלנו חושבים?

אל תאמינו לנו, תראו מה הבוגרים שלנו חושבים...

הי. למדתי בארכיטקטוב אוטוקאד וגם רוויט. למידה סופר מקצועית ואיכותית אבל מעל הכל שרות ולווי מושלם. ישנם גם תכנים לימודיים באתר, גם קבוצת ווטס אפ לשאלות והתשובות מיידיות וגם שיעורים זמינים. בקיצור ממליצה בחום. זה המקום ללמוד בו
יפעת
מעצבת פנים
קורס רוויט בארכיטקטוב היה מעולה. מוסבר טוב ותמיד יש עוד מה להתקדם ולדעת. אין ספק שלמדנו הרבה וזה רק חלק קטן ממה שיש לתוכנה להציע. מרכז ההדרכה הינו מקום שכיף ללמוד בו, נותן הרגשה נוחה וטובה. ההסברים של נושאי הלימוד מועברים באופן מאוד יסודי וגם ניתנת עזרה ברמה האישית במסגרת הקורס לכל שאלה.
רחלי פיטרמן
מעצבת פנים
קורס מצויין שיכול במעט שיעורים לתת לי את היכולת לא לפחד מלשרטט באוטוקאד. באופן כללי אני לא אדם של מחשבים ולא הייתי בטוח שהקורס יתאים לי. אז בלי לפחד, יובל מורה מצוין שנתן לי ביטחון וחופש פעולה עם האוטוקאד. המון תודה בהזדמנות זו.
יניב מויאל
קבלן שיפוצים ובניה

בואו לשיעור ניסיון חינם וללא התחייבות!

קורס אוטוקאד וידיאו

קורס רוויט וידיאו

SILVER

₪790 / 3 חודשים

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום. 

GOLD

₪1,290 ₪890 / 12 חודשים

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום.

PLATINUM

₪1,790 ₪1,290 / 12 חודשים

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום.

PLATINUM

₪1,290 / 12 חודשים

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום.

GOLD

₪890/ 6 חודשים

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום.

SILVER

₪590 / 3 חודשים​

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום.