Skip to content

טופס רישום לקורס

 • שכר לימוד ותנאי תשלום

  1. רישום לקורס מותנה בתשלום מקדמה (רישום) בסך של 500 ₪ כולל מע"מ
  2. תשלום המקדמה משריין מושב בכיתה עם עמדת מחשב.
  3. תשלום המקדמה מתבצע בהעברה בנקאית או טלפונית באשראי בלבד.
  4. שאר התשלום של הקורס ישולם עד שבוע מיום תחילת הקורס או בתיאום שיסוכם מראש מול הלקוח
  5. תשלום באשראי ובשיקים אפשרי לפרוס עד 3 תשלומים.
 • מדיניות החזר כספי

  1. לא יוחזרו כספי דמי הרישום ללקוח ששריין מקום וביטל את השתתפותו מכל סיבה שהיא כאשר הקורס החל.
  2. ביטול רישום לקורס – במידה ולקוח שילם דמי מקדמה בסך 500 ₪ והחליט לבטל את הקורס, החזר על דמי רישום בכפוף לחוק הגנת הצרכן ויחולו עד יום תחילת הקורס.
  3. מדיניות ביטולי שיעור והחזרים כספיים: במידה ולקוח מעוניין לבטל השתתפותו בקורס לאחר שהקורס החל מכל סיבה עליו להודיע מראש למרכז ההדרכה ארכיטקטוב על הרצון לבטל את הרישום לקורס. במידה והקורס החל ועברו עד 2 מפגשים יוחזר ללקוח מחצית מהסכום לאחר קיזוז דמי הרישום. במידה ועברו יותר מ-2 מפגשים לא יוחזרו כלל תשלומי הקורס.
 • תנאים לקיום הקורס

  1. הקורס מותנה לפתיחתו במינימום 10 משתתפים או כפי שייקבע אחרת על ידי מרכז ההדרכה.
  2. במידה ולא יהיו מספיק משתתפים לקיום הקורס יידחה מועד תחילת הקורס בשבוע קדימה לגיוס עוד משתתפים. במידה ויוחלט לבטל את הקורס יוחזרו כל דמי ההרשמה ושאר הכספים למשתתפים או שיקבעו תנאים אחרים לקיום הקורס בתיאום.
 • מדיניות אי הגעה למפגשים של משתתף

  1. במידה ולקוח לא יכול להגיע לאחד מהמפגשים עליו לדווח 48 שעות מראש על אי הגעה (במידה ולא דיווח על אי הגעה ייחשב הדבר שהיה בשיעור)
  2. תאריכי הקורס נקבעים מראש, על הלקוח לבדוק את התאריכים מראש ולוודא שיוכל להגיע למפגשים.
  3. במידה ולקוח דיווח שלא יוכל להגיע לשיעור, תינתן לו האפשרות להשלים את השיעור בכיתה מקבילה בקורס פעיל על בסיס מקום פנוי בלבד.
  4. אין הנהלת ארכיטקטוב מתחייבת לספק את השיעור כרצף לקורס הנוכחי של הלקוח.
  5. הנהלת ארכיטקטוב תאפשר השלמה של שיעור אחד בלבד שהוחסר על ידי לקוח וזאת ללא תשלום נוסף ובכפוף לתנאים.
  6. במידה ולקוח החסיר יותר משיעור אחד, השלמה של השיעור הנוספים יהיו בכיתה מקבילה בלבד בקורס פעיל ויישאו בעלות של 300 ₪ כולל מע"מ לכל מפגש. (או כפי שיסוכם עם הלקוח בהתאם לנסיבות)
  7. השלמות יהיה בתאריכים שייקבעו על ידי ארכיטקטוב אין ההנהלה מתחייבת להשלמה של שיעורים באותם ימים ושעות של הקורס אליו נרשם הלקוח. על הלקוח יהיה להגיע להשלמה בתאריכים ובשעות שייקבעו.
  8. במידה וללקוח נקבע מועד לקורס השלמה, והלקוח לא הגיע מכל סיבה ולא דיווח על כך במועד של 48 שעות, ייחשב שיעור ההשלמה וחלופה לכך תישא בתשלום של 300 ₪ כולל מע"מ.
  9. הנהלת ארכיטקטוב רשאית לדחות / לשנות מועדים וזאת בהודעה מראש ובתיאום מלא עם כלל המשתתפים בכיתה שיוסכם על כולם.
  10. במידה ולקוח ירצה לעבור לקורס אחר בזמן שקורס שאליו נרשם כבר החל, מצב זה יתאפשר רק כאשר הקורסים שאליו יעבור הינו קורס פעיל בלבד.
  11. לא יתאפשר ללקוח לעבור לקורס עתידי שעדיין לא החל (המעבר יינתן לקורס פעיל בלבד ורק על בסיס מקום פנוי).
  12. במידה ולקוח מכל סיבה שהיא יבקש לעבור ו/או להקפיא קורס שאליו נרשם וכבר החל, רישום מחדש לקורס עתידי יישא בתשלום נוסף של מחצית מהסכום הקורס עליו שילם בכדי לשריין מושב בכיתה במועד החדש
 • הערה חשובה:

  במידה ולקוח שילם את תשלום המקדמה ו/או את מלוא הסכום ונרשם לקורס אך לא העביר טופס זה חתום, ייחשב הדבר שהסכים לתנאי הקורס וכל סעיף אשר נכתב בתקנון זה ייחשב שהלקוח הבין את תנאי ומדיניות הקורס במרכז ההדרכה

בואו לשיעור ניסיון חינם וללא התחייבות!

קורס אוטוקאד וידיאו

קורס רוויט וידיאו

SILVER

₪790 / 3 חודשים

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום. 

GOLD

₪1,290 ₪890 / 12 חודשים

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום.

PLATINUM

₪1,790 ₪1,290 / 12 חודשים

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום.

PLATINUM

₪1,290 / 12 חודשים

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום.

GOLD

₪790 / 12 חודשים

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום.

SILVER

₪590 / 3 חודשים​

מלאו את הפרטים ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם להשלמת התשלום.